Prof.Dr.
Ayça TAŞ TUNA
Birim
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İletişim
0 (264) 295 66 30 , 444 54 00 ve 888 40 51-57 (7 Hat)